اجزاء و اصطلاحات فنی جرثقیل های متحرک

اجزاء و اصطلاحات فنی جرثقیل های متحرک

اجزاء-و-اصطلاحات-فنی-جرثقیل-های-متحرک
اجزاء-و-اصطلاحات-فنی-جرثقیل-های-متحرک
advanced divider
اجزاء و اصطلاحات فنی جرثقیل های متحرک

اجزاء و اصطلاحات فنی جرثقیل های متحرک
۱- مرکز چرخش

۲- چرخ دنده

۳- سیلندر بالابرنده بوم

۴- اتاق راننده

۵- سر بوم اصلی

۶- بوم افزایشی

۷- هوک (قلاب)

۸- بالابر اصلی

۹- بالابر کمکی

۱۰- وزنه ی تعادلی

۱۱- موتور

۱۲- کفشک جک های تعادلی


جرثقیل های متحرک

۱- قطعه فلزی سر قلاب بزرگ

۲- سیم بکسل چندلا

۳- قرقره ی بوم اصلی

۴- بوم افزایشی

۵- گوی فلزی سرقلاب کوچک

۶- سیم بکسل تک لا

۷- قرقره ی بوم افزایشی

۸- قطع کن الکتریکی

۹- سیم بکسل نگهدارنده ی بازوی کمکی

۱۰- دکل نگهدارنده بوم کمکی

۱۱- آویز مهار کننده ی بوم کمکی

۱۲- چهارچوب بوم کمکی

اجزاء جرثقیل بوم تلسکوپی

اجزاء جرثقیل بوم تلسکوپی

۱- مرکز چرخش

۲- کشنده

۳- شاسی فوقانی

۴- سیلندر بالابرنده بوم

۵- بخش اصلی بوم

۶- قطعه ی فلزی سر قلاب بزرگ

۷- سیم بکسل چندلا

۸- سر بوم اصلی

۹- بخش سوم بوم تلسکوپی ( بخش دستی)

۱۰- بخش دوم بوم  ( بخش خودکار)

۱۱- بخش اول بوم ( بخش خودکار)

۱۲- بوم افزایشی

۱۳- پین لولای بوم

۱۴- بالابر اصلی

۱۵- بالابر کمکی

۱۶- وزنه های تعادلی


اجزاء جرثقیل بوم مشبک

اجزاء جرثقیل بوم مشبک

۱- مجموعه چرخ زنجیری

۲- سینی گردان

۳- نگهدارنده بوم

۴- بخش های بوم

۵- قطعه ی فلزی سر قلاب اصلی

۶- سیم بکسل چندلا

۷- قطع کن الکتریکی

۸- قرقره ی فوقانی بوم

۹- بخش پاشنه بوم کمکی (JIB)

۱۰- بخش میانی بوم کمکی

۱۱- گوی فلزی سر قلاب کوچک

۱۲- سیم بکسل تک لا

۱۳-  قرقره فوقانی بوم کمکی

۱۴-  بخش فوقانی بوم کمکی

۱۵-  آویز مهار کننده بوم کمکی

۱۶-  دکل نگهدارنده بوم کمکی

۱۷-  آویز مهار کننده (عقبی) بوم کمکی

۱۸-  قرقره ی خم کن

۱۹-  مهار کننده بوم

۲۰-  گوی بیرونی

۲۱-  سیستم جمع کننده و بالابری بوم

۲۲-  گوی درونی

۲۳-  قلاب عقب

۲۴-  دروازه

۲۵-  سیم بکسل بالابر اصلی

۲۶-  وزنه تعادلی

۲۷-  کف ماشین


اجزاء جرثقیل بوم تراک

اجزاء جرثقیل بوم تراک

۱- مرکز چرخش

۲- جک های تعادلی عقب

۳- شاسی کامیون

۴- ستون چرخش

۵- جک های تعادلی جلویی

۶- بالابر

۷- سیلندر بالا برنده ی زیر بوم

۸- بخش اصلی بوم

۹- گوی فلزی قلاب

۱۰- قسمت های تلسکوپی بوم

۱۱- قطع کن الکتریکی

۱۲- قرقره انتهایی بوم


اجزاء جرثقیل بوم مفصلی

اجزاء جرثقیل بوم مفصلی

۱- جک های تعادلی

۲- جک های تعادلی جانبی

۳- تکیه گاه

۴- مهاری

۵- سیلندر چرخش

۶- ستون

۷- سیلندر بالابر اصلی

۸- بازوی کمکی

۹- سیلندر بازوی کمکی بیرونی

۱۰- بازوی کمکی بیرونی

۱۱- سیلندر بازوی افزایشی

۱۲- بازوی افزایشی

۱۳- قلاب

اصطلاحات فنی جرثقیل (اجاره جرثقیل از جرثقیل حاتم پور)
منبع (پارس جرثقیل)

advanced divider
advanced divider

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *