روز: شهریور 15, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

روز: شهریور 15, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جرثقیل سقفی
بلاگ

انواع مختلف جرثقیل سقفی چیست؟

رثقیل های سقفی می توانند از نظر مشخصات و تنظیمات بسیار متفاوت باشند. هیچ دو جرثقیل کاملاً شبیه به هم نیستند! جرثقیل که در ساختار ساختمان مشابه یا برنامه بلند کردن مشابه کار می کرد ، ممکن است بهترین جرثقیل برای تأسیسات یا برنامه شما نباشد. بنابراین ، انتخاب نوع جرثقیل مناسب برای کسب و کار شما برای به حداکثر رساندن کارایی ، ساده سازی گردش کار و بدست آوردن بهترین ضربات بسیار مهم است…

ادامه مطلب »