روز: مرداد 23, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

روز: مرداد 23, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جرثقیل کارگاهی
بلاگ

جرثقیل کارگاهی

جرثقیل های کارگاهی برای بلند کردن و نگهداری انواع بار در کارگاه ها مورد نیاز است. در تعمیرگاه های خودرو یا هنگام مونتاژ صنعتی ، بارهای سنگین تا 3 تن باید از A به B برداشته یا جابجا شوند. جرثقیل های کوچک متحرک این مزیت را دارند که می توان از آنها در فضاهای محدود استفاده کرد…

ادامه مطلب »