روز: مرداد 3, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

روز: مرداد 3, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جرثقیل تلسکوپی
بلاگ

انواع جرثقیل های تلسکوپی

دو نوع جرثقیل تلسکوپی بر اساس ظرفیت حمل و نقل توسط صنایع دریایی استاندارد می شوند: مدل های کوچکتر با استوانه های مورب (نوع HM) و مدل های بزرگتر با حلقه های آستین (نوع HMR)…

ادامه مطلب »