روز: تیر 26, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

روز: تیر 26, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جرثقیل تلسکوپی
بلاگ

جرثقیل های تلسکوپی

جرثقیل های دریایی تجهیزات ویژه ای هستند که بلند کردن بارهای سنگین را تسهیل می کنند و حرکت تن مواد را از یک مکان به مکان دیگر آسان می کنند. جرثقیل های تلسکوپی نوعی جرثقیل سنگین است که برای حمل و نقل اشیا استفاده می شود…

ادامه مطلب »