روز: تیر 9, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

روز: تیر 9, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دامپر
بلاگ

دامپر

دامپر وسیله ای است که برای حمل مواد فله ای ، اغلب در مکان های ساختمانی طراحی شده است. تخلیه کننده ها از طریق پیکربندی …

ادامه مطلب »